Testimonial 3

Ik heb jouw advies en ondersteuning als heel waardevol ervaren, door je duidelijke en onderbouwde advies, de tijd die je nam om dit toe te lichten en daarnaast door mee te denken om met praktische oplossingen te komen, bijv. rondom de overdracht van mijn werkzaamheden.