Disclaimer

De informatie op deze website is met zorg samengesteld, maar wel van algemene aard en dus niet bedoeld als advies in specifieke gevallen. Aan de informatie op de website kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Rood advocatuur is dan ook niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze website.
Op de website kunnen links staan naar externe websites. Rood advocatuur is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de informatie of inhoud van deze websites.

Eigendomsrechten

Op de inhoud van de website en op het logo van Rood advocatuur rusten intellectuele eigendomsrechten. Het maken van koppelingen tussen de website van Rood advocatuur en andere websites is verboden. Ook mag niets uit deze website worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit alles mag alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van Rood advocatuur.

Mocht u op de website informatie aantreffen waarvan u denkt dat deze onjuist of onvolledig is dan kunt u een e-mail sturen aan: ctomas@roodadvocatuur.nl