Claudia Tomas

Mr. Claudia Tomas volgde haar studie rechten aan de Universiteit van Nijmegen. Deze studie heeft Claudia gecombineerd met een baan als directiesecretaresse bij energiebedrijf Essent. Bij Essent is Claudia ook actief geweest in de ondernemingsraad. Claudia is een harde werker met een no-nonsense mentaliteit. Zaken worden voortvarend en juridisch gedegen aangepakt, maar daarbij wordt de praktische oplossing niet uit het oog verloren. Claudia streeft er altijd naar om zaken in goed onderling overleg te beëindigen en daarbij vooral goed te luisteren naar wat de beste oplossing voor de klant zou zijn.

Tijdens haar opleiding tot advocaat is Claudia getypeerd als een advocaat met ziel en zakelijkheid. En dat is ook hoe Claudia een cliënt begeleidt in een zaak; de zaak wordt op juridisch gedegen wijze uiteen gezet waarbij de gevonden oplossing en de benadering van de kwestie overeenstemmen met de persoon van de cliënt.

Claudia is als advocaat geregistreerd bij de Nederlandse Orde van Advocaten. De orde houdt ook een rechtsgebiedenregister bij. Claudia staat hierin geregistreerd als arbeidsrechtspecialist. De orde controleert ieder jaar of de ingeschreven advocaten aan alle eisen voldoen zodat ze ook het volgende jaar weer als advocaat aan de slag mogen. Een van die eisen om in de rechtsgebiedenregister te mogen staan, is dat de advocaat ieder jaar voldoende opleidingspunten op dat rechtsgebied moet behalen. De website van de Nederlandse Orde is vrij toegankelijk. U kunt dus zelf controleren of Claudia nog advocaat is en of zij nog geregistreerd staat als arbeidsrechtspecialist. U kunt dit nagaan via de website:

https://zoekeenadvocaat.advocatenorde.nl/advocaten/wageningen/mevrouw-mr-c-tomas/11324062735