Claudia heeft mij geholpen inzake mijn ontslag middels een VSO. Ik heb haar leren kennen als een daadkrachtige en betrokken advocaat. Zo wees ze mijn werkgever op het correct vastleggen van voorwaarden en reageerde ze adequaat op weerstand. Daarnaast heeft ze mij op persoonlijk vlak ondersteund in deze lastig situatie en zorgde ze ervoor dat ik alle afspraken begreep en terug kon lezen. Claudia heeft mijn verwachting overtroffen! Dank je wel voor je hulp.