Thuiswerken

Er zijn steeds meer mensen die één of meerdere dagen thuiswerken. Steeds vaker krijg ik de vraag of werknemers recht hebben op thuiswerken. Daarom hieronder wat juridische informatie over het onderwerp thuiswerken.

Eigenlijk zijn er twee gronden waarop een werknemer thuis kan werken. De eerste is dat werkgever en werknemer in de arbeidsovereenkomst hebben afgesproken dat de werknemer gedurende een aantal uren het werk vanuit huis uitvoert. En de tweede is dat de werknemer een verzoek tot thuiswerken heeft ingediend.

In deze blog gaat het alleen om thuiswerkdagen die op verzoek van de werknemer zijn afgesproken.

Wettelijk kader

Het thuiswerken is op 1 januari 2016 opgenomen in de wet via de Wet flexibel werken (Wfw). Werknemers kunnen op grond van die wet een verzoek indienen bij de werkgever om hun werk thuis uit te voeren. De werknemer moet dan wel langer dan zes maanden in dienst zijn én er moeten in ieder geval tien mensen bij de werkgever in dienst zijn (het gaat hier overigens om aantallen en dus niet om FTE’s). Het verzoek moet twee maanden vóór de ingangsdatum ingediend zijn.

De werkgever moet op het verzoek beslissen (en dit uiteraard met de werknemer bespreken), maar de werkgever kan en mag het verzoek afwijzen omdat het bijvoorbeeld niet goed past binnen de visie die de werkgever heeft op de organisatie.  Er geldt geen zware motiveringsplicht voor de werkgever. De werkgever kan de thuiswerkdagen ook weer relatief makkelijk intrekken. LET OP; als de werkgever en werknemer in de arbeidsovereenkomst hebben afgesproken dat de werknemer enige dagen thuis mag werken, dan geldt een ander, zwaarder toetsingsregime.

Arbo-eisen

Op het werk dient een werknemer een veilige werkplek te hebben. Dat is thuis niet veel anders. Een werkgever moet er dus bij thuiswerken voor zorgen dat de werknemer ook daar een goede en veilige werkplek heeft. Er is wel een verlicht regime. Op kantoor dient de werkgever ervoor te zorgen dat een werknemer een bepaald minimum aantal vierkante meters tot zijn/haar beschikking heeft. Dat geldt bij thuiswerken niet. De werkgever hoeft dus niet de verbouwing van het huis te betalen, om er zo voor te zorgen dat de werknemer een werkplek heeft die voldoet aan de arbo-normen.

De werkgever moet bijvoorbeeld wel zorgen voor een goed (bij voorkeur in hoogte verstelbaar) bureau, een goede bureaustoel, een losse muis en een los toetsenbord. Dit is slechts een voorbeeld, waar het om gaat, is dat de werkgever aan zijn zorgplicht moet voldoen. De werkgever moet kunnen laten zien dat er nagedacht is over het creëren van een veilige werkplek zodat de werknemer zijn/haar werk zo goed mogelijk kan uitoefenen. De werkgever moet er ook op toezien dat de werknemer die thuiswerkmiddelen correct gebruikt.

Maar hoe regel je dat? Je kunt als werkgever immers niet zo maar het huis van je werknemer binnentreden.

Thuiswerkovereenkomst

Vaak is het een goed idee om een thuiswerkovereenkomst met de werknemer te sluiten. Daarin spreek je ook af dat je als werkgever een controlebevoegdheid hebt. Als werkgever treedt je bij zo’n controle het privé domein van de werknemer binnen. Dat moet een werkgever dus zeer zorgvuldig doen en je kunt als werkgever zelfs overwegen om de controles in eerste instantie via beeldmateriaal te doen. Laat de werknemer gewoon een foto van de werkplek naar je toezenden.

Instructies

Ook doe je er als werkgever goed aan om instructies over het gebruik van de thuiswerkmiddelen aan de werknemer te geven. Die kun je bijvoorbeeld als bijlage bij de thuiswerkovereenkomst doen. Je kunt hier denken aan een beeldscherminstructie, instructies over hoe een bureau en een bureaustoel op elkaar afgestemd moeten worden. Sommige bedrijven kiezen ervoor om hun werknemers aan te bieden dat een kantoorspecialist één keer thuis de werkplek komt inrichten inclusief een daarbij behorende instructie. Ook dat is een goede manier om te voldoen aan de zorgplicht.