Contact met een zieke werknemer

Hoe ga je om met een zieke werknemer?

Als een werknemer ziek is, moet je als werkgever vaak contact blijven houden met die werknemer. Dat kan met een kop koffie op de werkvloer, maar vaak gaat dit telefonisch.

Ik krijg vaak de vraag waar men het dan over moet hebben in zo’n telefoongesprek. En ook werknemers bellen vaak met de vraag op welke vragen ze wel of juist geen antwoord hoeven te geven. Werknemers vragen ook regelmatig of het nu echt wel nodig is om met elkaar te bellen en hoe vaak er dan gebeld moet worden.

Knelpunt

Ik merk dat er over en weer vaak irritaties ontstaan. Het is goed dat mensen dan bellen en het is ook goed om je te realiseren dat dit eigenlijk geen juridisch probleem is.

Wet Poortwachter

De wetgever heeft al lange tijd geleden besloten dat werkgevers gedurende de eerste 104 weken bij ziekte verantwoordelijk zijn voor de re-integratie van de zieke werknemer. En de werknemer is verplicht daaraan mee te werken. Onder die Wet Poortwachter vallen allerlei verplichtingen en een van die verplichtingen is het onderhouden van contact met de zieke werknemer.

Maar hoe doe je dat nu?

Als een werknemer ziek is, is het een goed idee om aan de bedrijfsarts te vragen of contact met de zieke werknemer mogelijk is en of dit het genezingsproces ondersteunt. De bedrijfsarts weet immers wat er aan de hand is met de werknemer en de bedrijfsarts is dus ook de aangewezen persoon om in te schatten of contact onderhouden een goed idee is.

Vaak zal de bedrijfsarts oordelen dat er contact mogelijk is.

Hoe ervaart de werknemer dat contact?

Ik merk in de praktijk dat veel werknemers het onprettig vinden om contact te onderhouden met de werkgever tijdens ziekte. Het wordt ervaren als een inbreuk op de privacy en er is vaak wantrouwen. Veel werknemers geven aan dat de werkgever vaak het gesprek begint met de vraag: “Hoe is het.” Een zieke werknemer kan dat opvatten als een vraag naar de medische achtergrond van de ziekte en dat deel behoort inderdaad tot het privacydomein van de zieke werknemer. Daar hoef je het dus niet over te hebben.

Hoe ervaart de werkgever dat contact?

Werkgevers worstelen ook vaak met het onderdeel ‘contact onderhouden’.  Ze moeten bellen met een zieke werknemer, maar ze weten niet goed wat ze moeten zeggen. Werkgevers ervaren dat belletje dus vaak ook als een ‘moetje’. En heel veel werkgevers vragen mij waar ze het dan over moeten hebben.

Knelpunt

Eigenlijk voelen beide partijen zich dus ongemakkelijk onder de situatie. De wetgever heeft bepaald dat er contact moet zijn, maar eigenlijk zit niemand erop te wachten en geen van de partijen weet zich vaak een houding te geven.

En daar zit tegelijkertijd de oplossing! Spreek naar elkaar uit dat je het lastig vindt om contact te hebben. Dat is geen zwaktebod, dat is erkennen dat de situatie voor alle betrokkenen lastig is. Ga eerst eens een gesprek aan over verwachtingen die over en weer leven. Wat verwacht de werknemer van dit soort gesprekken? Welke kennis heeft de werknemer over de re-integratieverplichtingen? Spreek uit dat je niet zult vragen naar de medische achtergrond, dat dat iets is tussen de werknemer en de bedrijfsarts.

welke onderwerpen kun je bespreken? 

Vraag naar onderwerpen waar je het wel over kunt hebben. Sommige werknemers vinden het prettig om een beetje op de hoogte gehouden te worden over het wel en wee op het werk (ga wel na bij de bedrijfsarts of dit verstandig is, want sommige mensen zitten juist thuis omdat ze het werk nooit los kunnen laten!).  Praat over de zaken waar je bijvoorbeeld tijdens de lunch in een normale situatie ook naar zou vragen. Heb het over sportevenementen. Geef aan dat als er zaken zijn die jij als werkgever kunt doen om de situatie beter te maken, dat je dat graag hoort en dat je dan je best zult doen om daar iets in te betekenen. En realiseer je vooral dat ook die werknemer in een lastige situatie zit.

Populair gezegd; spreek uit dat het lastig is, bevraag de verwachtingen en spreek af waar je het wel over kunt hebben en spreek zeker ook af hoe vaak je contact gaat hebben.

Frequentie

Zowel werkgevers als werknemers vragen mij vaak hoe vaak ze contact moeten hebben. Dat verschilt natuurlijk van situatie tot situatie. Bedrijfsartsen kunnen vaak wel een richtlijn geven. Vraag dat na bij de bedrijfsarts. Eens per week is lang niet altijd nodig of nuttig. En stel de frequentie ook bij als dat nodig is.